Partners

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

  • Rural Landscapes: Society, Environment, History

  • Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu

  • International Association for Landscape Ecology

  • Bükk National Park